Föreningen Mineralteknisk Forskning – MinFo är en ideell förening grundad 1976. Föreningen samlar svensk mineralindustri i syfte att främja teknisk-vetenskaplig forskning.

MinFo samlar intressenter, leder forskningsprojekt, lämnar bidrag till forskningens genomförande och verkar för att tillräckliga forskningsresurser kan upprätthållas och utvecklas på ett långsiktigt sätt.

MinFos medlemmar är Heidelberg Materials Cement Sverige AB, SMA Mineral AB, Nordkalk AB och STEN Sveriges Stenindustriförbund.


KONTAKT

Matias Eriksson
Forskningsdirektör
Föreningen Mineralteknisk Forskning – MinFo
c/o Heidelberg Materials Cement Sverige AB, Attn. Bodil Wilhelmsson,
Box 47055, 10074 Stockholm
Org.nr 802007-0374
tel. 076 493 1547
matias.eriksson@minfo.se